Arcadia Finans integritetspolitik

Arcadia Finans er en webbtjeneste ejet og administreret af Draivi Media Oy. Draivi Media Oy forpligter sig til at beskytte brugernes personlige oplysninger på vores webside www.arcadiafinans.dk i overensstemmelse med EUs General Data Procetion Regulation og anden gældende lovgivning.
Formålet med denne integritetspolitik (“integritetspolitik”) er at beskrive, hvilken type oplysninger vi normalt indsamler fra brugerne af vores hjemmeside (“bruger”, “du”), hvordan vi bruger disse oplysninger, og i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjepart. I integritetspolitikken beskriver vi også vores retningslinjer for cookies og tredjepartshjemmesider. Læs integritetspolitikken omhyggeligt. Når du bruger hjemmesiden, accepterer du samtidig, at vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med integritetspolitikken.
Du finder registerbeskrivelsen for vores virksomhed her: Registerbeskrivelse

1. De oplysninger, vi indsamler, og regelmæssige informationskilder

Vi indsamler personoplysninger om brugerne via deres brug af hjemmesiden, fx i forbindelse med registreringen, som brugerne udfylder via hjemmesiden, når kundeservice kontaktes samt direkte fra brugerne på anden vis. Ved hjælp af cookies og andre teknikker, som er beskrevet nedenfor, kan vi desuden indsamle oplysninger om, hvordan brugerne anvender hjemmesiden og vores tjenester.
De personoplysninger, som vi indsamler om brugerne i forbindelse med deres brug af hjemmesiden, er vigtige i forhold til formålet med behandlingen af personoplysningerne. Vi kan eksempelvis indsamle følgende oplysninger:
• Kontaktoplysninger såsom navn, adresse, leveringsadresse (hvis en anden end postadressen), telefonnummer og e-mailadresse
• Registreringsoplysninger såsom brugernavn, adgangskode eller et andet eventuelt id
• Fødselsdato, køn
• Profilerings- og interesseoplysninger, som brugeren har afgivet
• Oplysninger vedrørende brugen af hjemmesiden og vores tjenester samt brugernes kunderelation, fx oplysninger om betalingsforpligtelse, kreditkort- eller kontooplysninger, oplysninger om kundefeedback og ordrer
• Oplysninger om samtykke eller fravalg af direkte markedsføring
• Eventuelle andre oplysninger, som er indsamlet med brugernes samtykke
Hvis du anvender en tjeneste, som administreres af tredjepart uden for hjemmesiden, til at registrere dig og/eller logge på hjemmesiden, kan tilgængelige personoplysninger indsamles fra den eksterne tjeneste i overensstemmelse med brugervilkårene og integritetspolitikken for den aktuelle tjeneste (fx brugernavn og e-mailadresse).

2. Personoplysninger

Når du registrerer dig på vores hjemmesider, beder vi dig om at angive dine person- og indkomstoplysninger samt andre vigtige oplysninger, som skal bruges for at kunne behandle lånet. Vi deler de oplysninger, vi modtager, med vores kreditorer. For flere oplysninger henviser vi til punktet om behandling af personoplysninger.

Vi kan også behandle dine personoplysninger til følgende formål:
• Kommunikation i forbindelse med hjemmesiden og vores tjenester og administration af kunderelationen
• Produktion, klargøring, udvikling, forbedring og beskyttelse af hjemmesiden og vores tjenester
• Tilpasning af hjemmesiden til brugeren samt målretning af reklamer
• Analyse og statistik for hjemmesiden
• Markedsundersøgelser og elektronisk direkte markedsføring i henhold til persondataloven og lov om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation
• Forebyggelse og undersøgelser af misbrug
• Beskyttelse af rettigheder og/eller ejendomsrettigheder i forbindelse med hjemmesiden
• Andre tilsvarende anvendelsesområder

3. Cookies

Hjemmesiden bruger cookies
Vi indsamler oplysninger fra brugernes enheder ved hjælp af cookies og andre tilsvarende teknikker.
En cookie er som regel en lille tekstfil, som din browser gemmer på din enhed med det formål at identificere og genkende dig. Ved hjælp af cookies kan vi identificere din browser og anvende de oplysninger, vi får, eksempelvis til at tælle antallet af besøgende på vores sider og analysere brugen til bl.a. statistikformål. Det gør vi for at udvikle vores tjenester og for løbende at forbedre brugervenligheden.
Ved hjælp af cookies kan man bl.a. indsamle oplysninger om:
• brugernes ip-adresse
• klokkeslæt
• besøgte sider, herunder hvor længe besøget har varet
• browsertype, enhedens operativsystem
• hvilken internetadresse, brugeren er kommet til hjemmesiden fra, og hvilken internetadresse brugeren fortsætter til efter at have besøgt hjemmesiden
• hvilke browsere og hvilket domænenavn, brugeren er kommet til hjemmesiden fra
Hjemmesiden kan også indeholde tredjepartscookies, fx målings- og opfølgningstjenester. Tredjepart kan installere cookies på din enhed, når du besøger vores hjemmeside.

Tredjepartscookies
Ud over de cookies, som anvendes på vores hjemmeside, bruger vi også cookies til at målrette vores egen markedsføring på tredjepartshjemmesider. Vi samarbejder med virksomheder, der er specialiserede i teknikker til online markedsføring. De oplysninger, der indsamles via disse samarbejdspartneres cookies og andre teknikker, kan vi bruge til at målrette reklamer baseret på tidligere adfærd på nettet og andre faktorer til de netbrugere, som vurderes at være mest interesseret i vores reklamer. Vi kan også anvende oplysninger om adfærd på nettet, som er indsamlet fra eksterne hjemmesider, til at målrette reklamerne.
Vi og vores samarbejdspartnere kan desuden indsamle oplysninger om effektiviteten af vores reklameindsats. Til det formål kan vi eksempelvis indsamle følgende oplysninger:
• Oplysninger om, hvor mange gange en bestemt reklame er blevet vist i browseren
• Oplysninger om, hvorvidt reklamen er blevet åbnet
• Oplysninger om, hvorvidt reklamen førte til køb af et produkt i webshoppen

Blokering af cookies og målrettede reklamer
Du kan selv bestemme, i hvilken udstrækning du ønsker at give tilladelse til brug af cookies og målrettede reklamer.
Du kan blokere brugen af cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Vær opmærksom på, at du muligvis ikke vil kunne bruge visse funktioner på hjemmesiden, hvis du blokerer cookies.
Hvis du ikke ønsker at modtage målrettede reklamer baseret på dine interesseområder, kan du blokere de målrettede reklamer via nedenstående link. Når du har blokeret de målrettede reklamer, vises lige så mange reklamer som før, dog uden at være baseret på dine interesseområder.
Du kan blokere målrettede reklamer her: http://www.youronlinechoices.com/den/dine-valg

4. Regelmæssig videregivelse af oplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.
a) De oplysninger, du deler via hjemmesiden, kan videregives til parter inden for følgende kategorier:

• Tjenesteleverandører, som er involveret i udviklingen af vores hjemmeside og vores tjenester, fx betalingstjenester
• Vores samarbejdspartner i forbindelse med reklamer, medmindre du har frabedt dig dette
• Myndigheder, i de tilfælde hvor dette er påkrævet i henhold til lov eller vores eller tredjeparts interesse
• Vores datterselskab og associerede selskaber eller andre virksomheder inden for samme koncern eller virksomheder, der indgår i et økonomisk fællesskab, eller hjemmesidens nye ejere eller partnere eller udøvere og deres rådgivere i forbindelse med et virksomhedsanliggende eller en omstrukturering

b) Oplysninger, som indsamles via automatisk databehandling, kan videregives til parter inden for følgende kategorier:

• Tjenesteleverandører, fx virksomheder specialiseret i dataanalyse og online reklamer
• Myndighederne, i de tilfælde hvor dette er påkrævet i henhold til lov eller vores eller tredjeparts interesse
• Vores datterselskab og associerede selskaber eller andre virksomheder inden for samme koncern eller virksomheder, der indgår i et økonomisk fællesskab, eller hjemmesidens nye ejere eller partnere eller udøvere og deres rådgivere i forbindelse med et virksomhedsanliggende eller en omstrukturering
Oplysningerne kan endvidere videregives til tredjepart i en form, som gør, at nogle brugere ikke kan identificeres, i hvilket tilfælde der ikke er tale om personoplysninger.

Tjenesteleverandører vi bruker inkluderer:

5. Links til tredjepartshjemmesider

Vores hjemmeside kan indehold links til hjemmesider, som administreres af tredjepart. Vi påtager os intet ansvar for indholdet eller integritetspolitikkerne på disse tredjepartshjemmesider. Vi anbefaler, at du sætter dig nøje ind i vilkårene for integritetsbeskyttelse på vores hjemmesider.

6. Principper for beskyttelse af personoplysninger

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske databeskyttelsesforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang samt hændeligt eller ulovligt tab, ændring, videregivelse, overførsel eller anden ulovlig behandling.

7. Dine rettigheder og påvirkningsmuligheder

Du har ret til at kontrollere de oplysninger, vi har registreret om dig i vores registre, herunder forlange, at fejlbehæftede oplysninger rettes, fravælge behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring samt i øvrigt gøre brug af dine rettigheder i henhold til persondataloven.

Såfremt du anmoder derom, retter, fjerner eller supplerer vi de personoplysninger, som er behæftet med fejl, unødvendige, mangelfulde eller forældede i forhold til formålet med behandlingen. Du kan gøre brug af ovennævnte rettigheder ved at kontakte vores kundeservice på adressen kundservice@arcadiafinans.dk. Når du gør brug af din ret til indsigt, er vi berettigede til at opkræve passende kompensation for at trække sådanne data ud, hvis der er gået mindre end et år, siden du sidst fik oplysninger fra registret.

8. Ændringer i integritetspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne integritetspolitik uden forudgående varsel på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du læser integritetspolitikken med jævne mellemrum.

9. Kontaktoplysninger
Den registeransvarlige for de personoplysninger, vi indsamler, er Draivi Media Oy
Hvis du har spørgsmål til denne integritetspolitik, kan du kontakte vores kontaktperson:

Kontaktperson: Oula Lehtinen
E-mail: kundservice@arcadiafinans.dk
Adresse: Draivi Media Oy, PB 215, 00101 Helsinki, Finland